Projektu ezil UEF Studia Generalias 8.11.2016
"Verdailii karjalan kielioppi" projektu ezittäydyi Päivänouzu-Suomen yliopiston "Nägökulmii Karjalah, karjalazuoh da karjalan kieleh" Studia Generalia luvendosarjas. Rubriekan "Karjalan kielen alovehelline variatsii kielioppiloin kuvas" al piimmö nengomat paginat:

Kuvii

Irina Novak:

Martti Penttonen

Murdehien päivy 15.10.2016 Karjalan Kielen Kois


Murdehien päiväh tuli nenga kolmekymmen kučuttuu gost'ua eri puolilpäi Karjalua. Päivien ohjelma meni nenga:

Päivy meni vesselästi hyväs yhteishenges.

Enämbi kuvii:

Prezentatsii Kuujärvel

Kuujärveläzet ei piästy lähtemäh prezentatsieh Vieljärveh, sendäh pidi pidiä heile oma prezentatsii Kuujärves. Kuvas Nadežda Koval'cuk, Lusja Kiprušova, Veronika Kiprušova, Ksusja Mel'nikova da Anna Nikitina:

"Minun oma kieli" prezentatsii da seminuaru Karjalan Kielen Kois

"Minun oma kieli" kirjutuskilvan prezentatsii oli 22.8.2015 Vieljärves Karjalan Kielen Kois. Kirjuttajat suadih palkindo, kunnivokirjaine da "Minun oma kieli" kirju. Kai kirjuttajat ei piästy paikale - suovattan autobusat pahoi ajetah. Yhtes kirjuttajas saimmo suruviestin - Nikolai Grigorjev siirdyi tuonilmazih 67 vuvven ijäs vähästy enne prezentatsiedu. Meediedy paikal oli Karjalan televidenii da radivo da Oma Mua lehti.

Prezentatsien jälles Martti Penttonen da Lea Siilin eziteldih "Verdailii karjalan kielioppi" projektua, mi on tavoiteh da midä on jo ruattu. Tässah on kerätty materjualua - jullattuloi karjalan kielioppiloi on enämbi kahtukymmendy - niilöi on paloiteltu da javoiteltu myöhembäh anualiizah niškoi.

Ol'ga Gokkojeva ezitteli gostile Karjala Kielen Kodii, kudai kehittyy nedäli nedälil da nygöi jo pädöy tämänjyttymien seminuaroin pidopaikakse. Sen jälgeh ozanottajat siirryttih murginale Kinnermäh, ga enne sidä vie Ol'ga ezitteli Kinnermän časounan.

Ehtypäivän ohjelmannu oli kirjuttajien kuundelemine. Tveriläine Klavdija Vinogradova lugi omii runoloi da Anna Ovčinnikova da Tamara Ščerbakova lugiettih omii kerdomuksii. Maria Kähärin kirjuteksen kuulimmo iänitallendehennu da Martti Penttonen da Natalja Antonova vie lugiettih vienalazen Anna Vlasovan da liygiläzen Valentina Libertsovan tekstat. Vieljärven kylärahvas hyväl mielel kuunneltih loittozembiengi karjalazien iändy da lujattih ku hyvin ellendettih. Luvendat viritettihgi ylen elozan paginan.

Enämbigi kirjuttajua da kuundelijua Karjalan kielen kodih olis syndynyh, a nengagi tapahtumu ylen hyvin vastai projektan tavoittehii da kaikin lähtiettih kodih hyväl mielel.

"Minun oma kieli" kirjua suau ostua Ven'al Karjalan Kielen Kois da Suomes Karjalan Kielen Seuras. Iäniteksii luvendois voi myöhembi kuunnella nämil sivuloil.

Kuvis Karjalan Kielen Kodi, Lea Siilin pidäy ezitelmiä da Klavdija Vinogradova lugou omua runuo. (Valliče kačottavu kuva hiirel.)

Kirjutuskižan palkindoloinjago pietäh 22.8.2015 Vieljärves

Kirjutuskižah tuli kirjutuksii 15 kirjuttajalpäi. Kirjutuksii oli livvikse, lyydikse, vienakse, tverikse da vähäzen ižorakseki. 63-sivuhine kirju terväh piäzöy painamospäi da se on tämän nägöine:

Palkindoloinjago da kirjuttajien, kyläläzien da toizien karjalan kielen suvaiččijoin vastavundu on Karjalan Kielen Kois Vieljärves 22.8.2015. Tervehtulgua!

Kirjutuskiža

Karjalan kieliopit projektu avuau kirjutuskižan teemal "Minun oma kieli". Vuotammo kirjutuksii kaikil karjalan paikallismurdehil. Normitettuloil murdehilgi suau kirjuttua a palkittavii kirjutuksii vallites kačommo ku välihpakkujat murdehetgi piästäs nägyvih. Kirjutuksen piduhuol ei ole tarkua rajua, a vihjehekse vois andua 5-15 sivuu libo kymmene tuhattu kirjaindu. Ken ei malta kirjuttua, voibi työndiä iänitallendehengi mp3-formuatas. Kirjutukset jullatah kirjannu. Ilmoitakkua oma igä, adressi da paikku kudaman murdehel kirjutatto.

Palkindot:
6 kirjuttajale annetah 50 euron palkindo. Toiziigi kirjutuksii lunnastetah kirjas jullattavakse 20 euron hindah.

Aijat:
31.5.2015 mennes kirjutukset pidäy työndiä adressih:

    Martti Penttonen
    Kotkankallionkatu 3 A 1
    70600 Kuopio
    Suomi
libo sähköpoštal:
    penttonen@cs.uef.fi
30.6.2015 mennes vallitah palkittavat kirjutukset.
Palkindon suajii kučutah palkindoloin jagoh omii kirjuteksii lugemah da toizienke pagizemah elokuul Vieljärvele Karjalan Kielen Kodih. Matkat maksetah.

Elokuul 2015 Palkindoloin jago Karjalan Kielen Kois Vieljärvel. Kilbukirjan juandu kirjuttajile da kielipaginat.


"Kiännä!" projektan ezittely

Täs linkis ezitelläh "Kiännä!" projektua.