koordinuatat: 64.91928,34.26627
Kemi, Kemi
Sugupuoli: naizet
Roindukohtu: Užmana 
Roinduvuozi: 1907, 1906
Tallendusaigu: 1970
Pagizutti: V. P. Fedotova
KKHINA 1396a (06:17–07:30)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.
Näytteitä karjalan kielestä. Joensuu-Petroskoi, 1994. S. 135-136.

– Myö emmä, emmä kaikki opaštun, oľi i muizet ollaa opaššuttii
učiťeľńicoikśi miän kyľäštä, kai semmoiset͜oldii aa. Myö vot emmä
opaštuu...
– Miula babrukka, školaa ku piťi käveľemää ruveta, ńi babrukka
šano, jott ”ei miťä ole Mańkua opaštua. Pojilla kirjaisťa
kirjuttamah”, šanou, ”Piťäy opaštua Saškua da Ondŕeida, hyö ľähťeťäh
saldatakše sluužimah, heiľä piťäy hoťi kirjańe kirjuttua”. Vot. A
šiďä kun revoľucija ľieńi dä miula oľi jo, kymmeńev vuotta, jo
ykśitoista vuotta, milma školah. A miďälau, kažvan da šuuŕi olen
tuommońi, miťeim mie, mie käveľin ńeďäľin školah, šanotaa ”Šie olet
meiľä učiiťeľńica”, lapšet šantah, ”Midä šie käveľet školah? Šie olet
učiťeľńica”. Midä ťiijin, veikkoloisťa opaššuin ńiitä paaločkah i
kaikkie jo. Šen gera heiťim pois, siihi miun škoola mäńi, kaikičči
babrukan.
– A mie opaššuin vain kakši klassua. Vanhemmad meiľä opaššuttih.
Neľľä, śeľskoi škola oľi, ńeľľä klassua opaššuttih. Aa, mie vain
kakš klassua olen opaštun. Meiľään ľäkśi ťämä, boľeźńi ispaanka oľi,
ťiif oľi, vot siiťä meiľä soorvi sen škoolan, mošet oľiźima vieľä
opaštuηgi ieľľäh.