koordinuatat: 64.114,32.413
T'iiksi, Rugarvi
Sugupuoli: naine
Roinduvuozi: 1907
Tallendusaigu: 1976
Pagizutti: V. D. Rjagojev
KKHINA 2759 (09:31-10:21)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.

– Olet sinä iče käyńyt kalalla?
– Mintäh‿en. Šidä i ruattu muozen olen.
– Oletgo sinä nuotalla vain miĺĺä pyydän?
– Kaikella vobsče.
– Sano minul nuotan pyyvändyä.
– Nuotalla olen pyydänyt, nuotalla pyyvin kahekšan vuuešta šuaten.
D’ieduškan kera kun oĺin nuotan pyyöššä Hiizarveš, ńiin mie vieĺ‿en
voinut i šoudua, ďieduška šoudi. Mie nuotan lažin, a hiän šoodi iče
nuorat. Šemmoińe oĺi nuotanpyydäińe. A šiidä kun zavoďin, ďoga vuotta
oĺin kalanpyyöššä. Enžistäh konža maman kera, konž‿oĺin, ťämä,
ďieduškan kera, konž‿oĺin hyvän rahvahan kera, kuńi poka en ollut
śiilaa. A konž‿iče, miun śiilal, šiidä ďo iče oĺin, šamammoińe kuin
toizetgi. Oĺin Ńuokkarvešša, kuuži šyyštä pyyvin, no midä že... Meiĺä
oĺi še speciaĺnosť – kalanpyyvändä. No. Da i šiidä oĺin Ńokkarvešša
kuuži vuotta kalanpyyöššä. No še Ńuokkarvi on šuuŕi, ďygie on pyydyä,
konešno. No mie kun piäźin ďo šiihi śiilat oĺi, ďo vuotta
šeiččementoista ga, ďo alloin, oĺi vozmožnosť, oĺi. No.