koordinuatat: 61.969,32.505
Hyrsylä, Suojärvi
Sugupuoli: mies
Roindukohtu: Hyrsylä
Roinduvuozikymmen: 1880
Tallendusaigu: 1964
Pagizutti: Koivunen, Juho; Jeskanen, Matti
SKNA 3407:2 (0:38:49–00:39:46)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Jarmankoi meijän kyläs piettih yksi kerdu ke-, tuodu, netäs piäziäizien
aigah, sit  keviäl pyhälaskun aigah. I kolmas kerda piettih, tuodu, sygyzyl,
miikkulampäiveä broažńiekkoa. Da sit Veškelykses raja ku oli avoi silloi,
tuodu, Veńal käymäm bruažńiekkoi sie da tuodu, poasampäiv‿emänpäiv‿i,
i sit, sroičampäivät, pokrovat, bruažńiekat oldih Veškelykses suuret, sit
ne, vieristät. Siel tavarńiekkua dai on kaksinkymmeńin, tuodu, sie
Anuksespäi da Petroskoilpäi tulďih. Ei ku nygöi rouno, ollu äijiä tavarua
tuodu ka.