koordinuatat: 61.913,31.133
Suistamon kirkonkylä, Suistamo
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Suistamo
Roinduvuozikymmen: 1890
Tallendusaigu: 1964
Pagizutti: Peltonen, Matti
SKNA 4253:1 (0:10:59–0:12:04)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

No sit ku ruvettih häitä piďämää ja sit käyďih sugukundua kuččumah
kaikkii ja nuaburiloi kučuttih ja sitte viedih sil tytöl lahjaa. Ja
sit piďi sen, tyttö kum meni sih sulhazen koďih, ńi sit sen tytöm
piďi lahjottoa sen sulhazen sugukunda, kaikki lahjottoa piďi. Kelgo
andoa tota leniηkikaηgas, kel andaa paidakaηgas miehil. Kel midä
lajii piďi andoa. Ja sit se, sit se tuota algo vaan semmozel siel 
hänel uuzi elämä, sen sulhazen kois. Ja sit tota olďih kolme yödä 
sie sulhazen kois, sit tuldih tagazin sen tytöη koďih, pyörittäzil,
sanottih ennen. Pyörittäizil. Minä en koko muista eηgä midä ńi aina 
se mummo jutteli jotta sit pidi mennä pyörittäizil, sidä sanottih 
siksi se.