koordinuatat: 61.929,31.337
Ihatšu, Suistamo
Sugupuoli: mies
Roindukohtu: Ihatšu
Roinduvuozikymmen: 1890
Tallendusaigu: 1961
Pagizutti: Virtaranta, Helmi; Nirvi, R.E.; Turunen, Aimo
SKNA 656:1a (0:41:02-0:42:04)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Kagra kylvettih da astavoidih siemempiiloil da sit vie adral
kynnettih da siit astavoidih da nyt on kagra muas. No se kuj
joudui se kagrampano, no siid mis oli enembi mužikkua toizet
lähettih jovenajoh, da ken mihgi ruaďieh, kun oľ ruajetta
vaikka mityttä . . . Kagraηkylvö kum mäńi, no sithäm pidi kezannot
ruadua. Kesandoloil höšťe veittih da kynnettih da mi tuľi
rugehel pandavakš peldoh. No sit pidi vastat luaďie, kaski
ajua, ihan kiireheη kaupal enne hein‿aigua, hein‿argie. No sit
ku ne kai joudui ne ruaďiet, no sit hein‿aiga kun tuľi ni alla
vaa heiniä ruatua. No heiniä, heiniä ruadua kel mittyöt nurmet
da mitys joukko oľ da min verran žiivattua oľi ni, esimerkiks
sanotah mejan kun seiččemen da kaheksan lehemiä oľ ďa, oľigo
siinä nyt vielä, mie muistan, kolmer rugon ala oisko olluh
luonnon peldoheiniä, muut oli kai meččänurmilois tavattavat.