koordinuatat: 63.398,33.375
Suandal, Poodene
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Suandal
Roinduvuozi: 1906
Tallendusaigu: 1968
Pagizutti: Stepanova A.S., Lukina P.I.
KKHINA 1025-b (13:32-15:00)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.

Moomo andau yhťä ťyťťyö mieheĺĺä, ťyťärďä. A häneĺĺ on kakśi ťyťärďä.
Yhťä andau mieheĺĺä Moośeĺgää, Karmaśeĺgää. I heän ei taho mäńńä
mieheĺĺä, häneĺĺä on toińe mieĺešš pieťťäv Šoondelešta. Ńikuin ei
mäne. Moomo veeśś‿andau, śinne mieheĺĺä. Śiiďä heän ikkunan‿alla ďo
käveĺöy śe žeńihä. Ńi heän kun iťköy, ku ďo, ďo svoaďuośśa matkoo,
ńin heän iťköy ťäyťťä kerroista, što ”Mama-rukka, eĺä miuda anna
mieheĺĺä. Miula ďo on ŕiśťi annettu Mišalla.” A śorauno moomo ei
kuundele. Nazlo, ku andau, da‿i andau. Śieĺ on, ťäššä, Moośeĺĺäššä,
vieĺä bohatemmat. Bohatta i śe Šoondelešša, ollaa ńičego, a häneĺĺä on
vieĺä bohatemmat śieĺ. Annettih häńďä veeššä. Nu, annettih häńďä
veeššä. Ńiin heän pahoin eĺi kogo aijan, śe mužikk, ukko häńďä
obižaičči, kaikellaa. Kun tulou gośťii, ńin moomo šanou: ”Mäne śie
hänen loo!”, kun on ylähän še, kakšikerdažet kojit. Šanou: ”Mäne iče,
śinne, hänen luokśi”. No, kogo ijän eĺi heän pahaa looduu śieĺ, pahoin
eĺi...