koordinuatat: 61.339,32.237
Rajaselkä, Salmi
Sugupuoli: nainen
Roindukohtu: Varpaselkä
Roinduvuozikymmen: 1900
Tallendusaigu: 1963
Pagizutti: Kiviniemi, Eero
SKNA 3051:1 (0:18:31–0:19:33)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Onhäi niid‿oli ennen, eihäi ennen neńii umbisuoliloi tietty
eigo suolisolmuloi eigo ńimidä. Ne vai oľi vačankivistykseh da
semmozeh ähkyh da, tuom--
– Oligo kriisi?
Oli griisi, oli griisi, griistaudi. Sih oli sit semmozet,
midäliene pörökköi kerättih sihi da maidoh pandih da lapsel
niidy griisitaudis juotettih. Se oľ buite gu ľiäketty, mi liene,
midä böbökköi lie, voiböbökäks sanottih. Ga sit siel mustan gu
ńiid kerättih da lapsel maidoh keitettih siih, da sit sidä
syötettih.
– No paistihko muannennäs?
Oľihäi muahizet da sit‿i mečännenä da veinnenä da se suututtua ei
pidänyt. Ľibo sit säikähtyt, pöľľästyit neηgaleiten rutossah ńi
sit buite gu sit tuľi nenä. A kalmannenä da kai semmozet.