koordinuatat: 60.976,32.906
Tahtahal (Riipuškal)
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Tahtahal, Riipuškal
Roinduvuozikymmen: 1890
Tallendusaigu: 1968
Pagizutti: Kaukonen, Väinö; R’agojev, Vladimir
SKNA 7645:1b (0:18:12–0:19:04)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Ka, enne ľiävät piettih, ńygöi ei ole ľiävii da ńi midä ga, enne
buavaičči. Nygöi ei ole ľiäviä, ńygöi eihäi žiivattua äijiä sua
piďiä, vai luajitah pikoi pikkaraine tanhut. A enne oli ľiävät 
dai kai ga, sit ľiäväh, sidä ľiäviä dorožittih. No, kallehennu
piettih. Vot.
– Oliko kylyssä oma haldiensa? Kylyssä?
Ga kylyh, kylyh pannah sežo kylyη gu luajimmo uvven dai panemmo
nečidä, mitbo ollahgi, eläviä hobjua, sidä panemmo, štobi ei
tarttuis ńi mi paha.
– Siis eläviä hobieda pandih?
Nu panemmo, kyńńykseh pannah.
– Kynnykseh?
Da. Loukkoine luajitah da sit sinne pannah, sid‿ei, hoď kedä
käynöy kylyh ga sit on kyly puhtas aiven. Vouśe. No, vanhu rahvas
mugain.