koordinuatat: 62.718,32.741
Porarvi, Porarvi
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Porarvi
Roinduvuozi: 1923
Tallendusaigu: 1988
Pagizutti: R. P. Remšujeva
KKHINA 3151:b (12:28–14:08)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.

A vot oľi. Mie oľin hänen kera marďas. Ei marďassa, myö oľima
sienessä, Palovuaras. Meiďä oľi... Kaiken häi ľubi aino lapšen ker,
meijen ker käveľľä. I kuin olemma, marďua, šienďä keräimmä, istuwduma
šyömäh, tropalla istuwduma. Nu, že ńiin issumma, šyömmä, šiid kui
ťotka šanow: ”A-voi-voi, kuulgua vain lapšet, jumineh on.” Nu
duumaičet ken vot dorogua myöťen ajaw miľľä tahto, kak butto
tagaillah. Jymineh mečäs. Dai mörkäwďymä, kaikki varewduma.
”Keräkkiä šalgut, keräkkiä, pangua šelgin, noskua poiś. Mečäniźäńďä
tulow! Mečäniźäńďä tulow!” Ńi kuin häi, pahačču. A-voi-voi, oľi tobie,
se oľi metŕie kolme, naverno, ľibo piťembi. Dʼäŕie kuin puu hyvä
sińä... Myö kuin pöľľäsťymä, ńägimä pahačču, pahačču. Da i ńikonža vet
ťiäľä Kareľis moista ei ollun. Ńin kui tuľima, vereheh istuuduma, ńiin
ťotka lugou, olemmago kaikki. Da ńiin lugi. ”Kai olemma! Kai olemma!”
”Kačokkua kaikkigo oletta?” ”Kaikki olemma.” Häin i sanou: ”Mečäniźäńďä
oľi. Tʼämämmoista kummua, sanou, vie ei ollun”.