koordinuatat: 63.875,33.112
Ondarvi, Rugarvi
Sugupuoli: mies
Roindukohtu: Ondarvi
Roinduvuozi: 1909
Tallendusaigu: 1979
Pagizutti: D. V. Rjagojev
KKHINA 2754 (11:38–12:41)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.
Näytteitä karjalan kielestä. Joensuu-Petroskoi, 1994. S. 167–168.

– Kui anzalla pyyttih ľinduu?
– Ka mie iče pyyvii.
– Nu sano, ku olet iče raadan.
– Pikkaražena brihaččužena... Mänet, panet, panetten juuŕikkah šinne,
puuda vašše. Maaη kaiken kyńńiśśät šen, štob‿oľiś pesku, a śiďä panet
puun. Śiďä puuda vaššen ľendožen, ľendožekši, ku, mih anžan śijot. A
śiińďä panet hauda śih piäľľä, što še ľieńöö ńi ku koda, kodakše
häńďä i kuučottih, štobi vihma ei kaštaiś śiińä. A šem peskun... A
ľindu še peskužella i tulou śih, śiińďä i puuttuu śih. Anžua viŕität
śih, panet, ľiidožed jo kuh, štobi oľiś kohallah, pyźyiś, anža še
śiińďä, ei mäńiś tukkuh. No tulou, śiih piähyöm panou, da ľähťöö
śinne. Tʼedŕie šaimma, meččua, koppalaa, kaikkie.
– Anzazih?
– Anžoih. A talvella piďimä meččokanalla. Toožo pyyďimä. Handžožen,
panet handžožeh, koivun ľeikkaat handžakše. Da śiľľä handžalla śiämeh
śih panet. Meččokanaa šaimma toože. Punaźie pyyďimä, lauaśťa takičima
jouhešta. Ollahhan valgiet, punažet. Nu vot še ńiiďä pyyďimä toože...