koordinuatat: 58.393,37.410
Mosejevskoje-kylä, Vesjegonskin piiri.
Mieš (šyn. 1903).
Nauhoitti K. V. Manžin vuodena 1959.
Kielen, literaturan da istorijan Nauhoitušarhiva – 67 (11:30 – 13:00).

Mi̬aśľenčańeďeľillä jogo kylässä on oma päivä, konže śih kyläh
ajetah lähiźisťä kyľiśtä, a roďńakunda i edähiäńdä, täh kyläh
čuri̬amah i gośťiečemah. Molodoit ajellah Mi̬aśľenčana gośťih
mučon rowďinalla i toiźih kyľih, missä on roďńakunda.

Šuurešša pyhässä nuorda muččuo laškietah yhtä koďih, rowďinalla,
ńeďeľikśi kahekśi. Štobi mińńa ei laiskewduiś, mi̬atko andaw
häńellä keźrätä pelvašta, a langat tuwva šualahaźen taloh. Missä
mińńa on mieľehińe mi̬atkolla, śielä pelvašta ľiew keralla
vähembi, missä ew mieľehińe – enämbi. Nuoŕimuččo ihaštuw, koďih ei
aššu, a hyppiäw. Vielä ei keeŕin haŕjawduo hiän šulahaźen taloh,
vierahah kyläh, missä vähä kedä i ťiedäw. Oma randa! Ei naŕekoin
šanta: ”Oma randa – rodnoi mi̬amo, vieraš randa - mi̬amonďimo”. 

Kačot, päivän-toiźen nuoŕi muččo eläw ti̬atošša i mi̬amošša, a
häńellä jäľľeśťi i šulahańe kabahtaw: igävä ľieńi mučotta. A
ken viini̬a šuvaččow, śe i toiźičči tulow: ťiedäw, što vävyö ei vain
yhellä či̬ajulla juottamah ruveta.