koordinuatat: 64.5648156,30.2486076
Kalevala, Kalevala
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Köynäšjärvi 
Roinduvuozi: 1891
Tallendusaigu: 1968
Pagizutti: V. P. Fedotova
KKHINA 1055 (04:45–06:09)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.
Näytteitä karjalan kielestä. Joensuu-Petroskoi, 1994. S. 101-102.

– Tottaš pitäy šanuo šiitä šynnynnäštä, šuahen kun? Noo. Ka kun
žynnyttimä, lapšen, hoš illalla eľi yöllä. Työššä oľima, työštä
tuľima, lapšen šynnyttimä. Noo. Puapohan še piťi käyvä tä, puapuija.
Huomnekšella piťi työt ruatoa, lehmät hoitoo. Ta, hoš vähä, vähäkin
työ, vähempi työtä jott‿ei ńiin šuureh työh pie, lähťie. Noo. Še
šyötäntäkeino oľi, näńńie hyö šyötih ta‿i. Šarvie piťi šyöttiä jotta,
keneη kera šatut šuat, šiitä jättämäh ńin, eihän še näläššä
voinun olla läpši šiitä. A ei šinä ollun še ńiim mahtoľľisuš, še oľi
hyvä kašvatuš kun nyt on kyllä ka. Šiitä še vaim piti matata aina. Ńin
kun žie ičeki muissat šitä jotta on še ollun, kurjemboa aikoo. Lehmät
meil oľi, maituo meil oľi ta šitä muuta šyömistä no, oľi. Eľimä
normaľnoi aikua, pahua čai oľi šilloin yhteh aikah. Mitä mie häntä
muuta? Täyvekše on kašvettu nyt, šuuret‿ollah, kouluo on käyty vähä,
vähäńi kuki ta. Töissä ollah ta šiinä i kaikki. Šemmoista.
– A pieneštä lapšešta šano, kuin työ häntä hoittija, kiärijäko työ
mihi vain?
– Kiärimä, kiärimä, kiärimä, myö kiärimä lujah ta viel‿oľi leviet ne,
vyöt millä kiärimä oikel lujah. Ta šen ei pitän šiitä tuota ľikkuu,
aina kätkyöššä tuuvitettih, toiset jotta. Šait piäśit śiitä työh.
Muutahan šitä ei ollun hoitajua šiitä šiinä.