koordinuatat: 62.271,31.436
Tolvajärvi, Korpiselkä
Sugupuoli: mies
Roindukohtu: Tolvajärvi
Roinduvuozikymmen: 1900
Tallendusaigu: 1969
Pagizutti: Puntila, Matti
SKNA 8539:2 (0:16:20–0:17:25)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Trubakshan sidä sanottih ennei gu siit myöhembihä aigoin
ruvettih tuohitorveks sanomah. Paimentorviha se on. Paimenessa
ollessa sidä käytettih. Lehmät kun totuttih sih torveh ńi ei
ńiitä tarvinnut ajella minnei paimeneen se torvella ne ohojasi
kaikki. Millon pidi lähťie koďih mänemäh, tahi milloin tuota
seurata paimenta toiseh kohtah tai mitä, ńi torvella ne kaikki
totteľi. Ei muuda tarvinnu. Ja karhut pysyttih loitompanna,
torven iändä ne varattih.
– Konsa tuohi lähti?
Tuohi on ńilalleh juhannuksen kahta puolda. Ńygöi tähä aigah
kyllähän sen nyt suau kiskuo tähäń‿i aigah vain sidä ei sidä 
syväinkerrosta sua silienä, siihen jiäpi vähäsen sitä kuoren
kattsevua ja se tuot‿ajan oloh muštenou, se ei tule neηka
šogoi.