koordinuatat: 57.322,35.992
naine
Korgei (Ruameški)
tallendi Martti Penttonen

Karielane olen mie,
Hormiksi vain pagizen.
Omua kieldä unahtua
Ei šuanun i vägizeh.
"Oma kieli - šoma kieli"-
Buabozet miän šanottih.
Nellä igiä karielazet
Šomat kylät šeizottih.
Nellä igiä paistih
Karielakši kylissä.
Ikkunalla kukkazet kukittih,
Ikkunan alla koivuzet kažvettih.
Jogo talošša lapšuzet elettih.
Brihazet miäččyzih kizattih,
Tyttözet muččozie nän’kyidih.
Mančikka i mussikka
Meidä meččäh kučuttih.
Jogi uimah, gora čurajamah
Korgein lapšie opaššettih.
Linduzella lendäzin
Karielan kyläh Korgeilla.
Karielakši šanoldazin
Muamolla, tuatolla, vellellä.
Kolmekymmendä vuotta
Niken ei milma vuota.
Yksin kodi šeizow,
Vuottaw meidä, kuččuw:
"Lämmittäkkiä kiwgua,
Peziečekkiä kylyššä,
Maguačekkua pertissä.
Mie teidä muissan,
Pahat mielet puissan,
Hyvät mielet panen.
Mie teidä muissan."
Muissamma i myö...