koordinuatat: 61.656,33.142
Nuožarvi, Priäžän piiri.
Naine (šyn. 1929, Pirdoiniemi).
Nauhoitti I. P. Novak vuodena 2014.
Kielen, literaturan da istorijan Nauhoitušarhiva – 3734 

Täs kyläs mami kai lapset sai, seiččeitostu lastu. Voinal frontal oľi
kaksi ga. Minä četire kluassua tiä lopiin, ńeľľi kluassua, a sit, kačo,
voinu zavodih. A sit jäľľes enbo voinnuh uččiekseh, ei suannuh. Evakuacie oli,
Arhangelskoin oblastih, Plesetskii rajon, v derevne Ščykozero... Sit ńečes,
stanciele puutuimmo, sit pakiččemah kävyimmö... Vojennoi ešelon ajauhäi, jesli...
Vologdas da ńečis ajau sit, ńet ollah ńäľgähizet. A vot, ku ńečis Kirovaspäi
tulou pojezdu, vojennoit sit toinah annettih meiľ leibiä. A minul oli veľľi,
nuorembi minuu, sit toinah sai. Sit meiľe oľi hyvä eľiä. Sie, kačo, normuhäi
anneťťih. Myö olimmo pienet. Mamil vie kaksi lastu rodih – pikkaraizet
brihaččuizet. Net sinne kuolťih. Seiččeitostu lastu sai.