koordinuatat: 65.20149,31.18338
Kalevala, Uhtua
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Kalevela 
Roinduvuozi: 1893
Tallendusaigu: 1968
Pagizutti: V. P. Fedotova
KKHINA 1036 (06:05–07:25)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.
Näytteitä karjalan kielestä. Joensuu-Petroskoi, 1994. S. 91.


– Kuin ennen šuoriuhuttih noin. Ruato, ruatoh ľähöššä kun oľima, ńiin
pańima, enžimmäkš pańima räččinä piällä, ta šiitä jupkua, kakši
jupkua piďi panna, piällä. Ta röijy piällä. Noh. Ta šiitä palahvana
piällä, a pukšuo eij‿olluń ńi. Ei ńi keľľ‿ei pukšuo šiit‿ollun, mie
sanon, jalašša, ńiil ľäkśimä i meččäh kävimä ta‿i kaikki. Mie oľin
tukin kuoritukšešš, talven. Eikä pukšuo, paľľahin ńiin. Paľľahir
reiśin šielä, hirrellä šielä piťi istuo. Noh. Kun kuoŕittua še tukki
piťi.
– Eikö vilu ollun?
– Ei ka‿i vilu ollun. Noh. Šiihi tapah. A pruasńiekkoina...
– A jalaččie vielä?
– A jalaččie, ka jalačit oľi pahkilat. Pahkilat ommellut
ykśipohjaset ommeltih ta šuuret nuaklat ńiissä kantapaij-- päissä
oľi. Noh. A šukat oltih, tikutetut, ta ken oľi, ken tuola ńieklo,
ńieklośie, ken, tikuttamall‿oltih. Tikkušukat. A muuta
pruasńiekkan. Pruasńiekkavuattiet oľi, oľi parempaiset ne koššot
piällä ta‿i räččinät, nappihiemat ŕäččinät piällä. A täššä
kakluššat oľi šemmoista ta krupitetut, jotta hirvie, šiihi voi ńi täi
tarttuo.