koordinuatat: 65.20149,31.18338
Kalevala, Uhtua
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Kalevela 
Roinduvuozi: 1893
Tallendusaigu: 1968
Pagizutti: Fedotova V.P.
KKHINA 1036 (06:05–07:25)
Kielen, kirjalližuon da historien instituutan nauhoitearkisto. Petroskoi.
Näytteitä karjalan kielestä. Joensuu-Petroskoi, 1994. S. 91.


- Kuin ennen šuoriuhuttih noin. Ruato, ruatoh ľähöššä kun‿oľima, ńiin
pańima, enžimmäkši pańima räččinä piällä, ta šiitä jupkua, kakši
jupkua piďi panna, piällä. Ta röijy piällä. Noo. Ta šiitä palahvana
piällä, a pukšuo eij‿olluń ńi. Ei ńi keľľ‿ ei pukšuo šiit‿ollun, mie
sanon, jalašša, ńiil ľäkśimä i meččäh kävimä ta‿i kaikki. Mie oľin
tukin kuoritukšešša, talven. Eikä pukšuo, paľľahin ńiin. Paľľahir
reiśin šielä. Hirrellä šielä piťi istuo. Noo. Kun kuoŕittua še tukki
piťi.
- Eikö vilu ollun?
- Ei ka‿i vilu ollun. Noo. Šiihi tapah. A pruasńiekkoina...
- A jalaččie vielä?
- A jalaččie, ka jalačit‿oľi pahkilat. Pahkilat ommellut
ykśipohjaset‿ommeltih ta šuuret nuaklat ńiissä kantapaija, päissä
oľi. Noo. A šukat‿oltih, ťikutetut, ta ken oľi, ken tuola ńieklo,
ńieklośie, ken, ťikuttamalla oltih. Tʼikkušukat. A muuta. A
pruasńiekkana. Pruasńiekkavuattiet‿oľi, oľi parempaiset ne koššot
piällä ta‿i räččinät, nappihiemat ŕäččinät piällä. A täššä
kakluššat‿oľi šemmoista ta krupitetut, jotta hirvie, šiihi voi ńi täi
tarttuo.