koordinuatat: 61.640,31.461
Koivuselkä, Impilahti
Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Koivuselkä
Roinduvuozikymmen: 1890
Tallendusaigu: 1967
Pagizutti: Hendolin, Jaakko
SKNA 7351:2 (0:14:07–0:15:04)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Kyllä meijän nuoren‿olleski, ei semmoista jotta ťinua valettu, mutta 
k‿oľ se joululoih välises, smuuttina käveltii, sitte käytii ťier
ristelöil kuundelemas mistä päi sulhaset tullaa. Kyykötti, kyyköttii
siinä, ihan pandii korva siinä ťiedä vaste, et, jokusen kerraηki oľima
Jussiv veľľen kansa ni kuulemma jotte voi hyvä ihme, jo kellot tulla
barbattaa, jo kellot hevoin tulou sieldä, ja tulou ka tovestah hevoin
tuloa ni k‿meit niškaa ei juossuv, vai läksimmä naurun kans mänemää koďii.
Ńii. Sitte käytii kuundelemaa osua, talohoin ikkunan al mäntii. Nii.
Sitte, sinne mäntii, sielä kökötettii, otettii jo männes pit‿ottua sitte
kenen ihmisen sanat kuga otti, ku oľ talos monta imeistä. Ńii. Mirunalki
myö mäńimä ńi, voi hyvä mie otin...
– Elä vai sano!
En sano, en sano.