koordinuatat: 61.687,31.309
Kitilä, Impilahti

Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Kitilä
Roinduvuozikymmen: 1880
Tallendusaigu: 1965
Pagizutti: Jeskanen, Matti
SKNA 5129:2 (0:43:07–0:44:04)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Hauvottii kuumas vastassa ja sit päčin piäl kiänneldii ja siinä
pehmeń. Ennen ku oľ päčit kylyssä no nyt kun on päčit tai tuvat
ku puutäit. Kylyn päčit ta‿i muut. Ennen oľ‿iso kattila, monda
korvuo vettä mäńi. Sihi kastallettii uus puhas vasta ja sit
päčin piäl pehmiteltii ja alettii vai pieksiä.
– No vieläkö sielä Kitilässä ennen neitisil lembie nostettih?
Ei Kiďiläs nostettu. Ei Kiďilässä.