koordinuatat: 61.687,31.309
Kitilä, Impilahti

Sugupuoli: naine
Roindukohtu: Kitilä
Roinduvuozikymmen: 1880
Tallendusaigu: 1965
Pagizutti: Jeskanen, Matti
SKNA 5129:2 (0:43:07–0:44:18)
Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki.

Hauvottii kuumas vastassa ja sit päčin piäl kiänneldii ja siinä
pehmeń. Ennen ku‿oľ päčit kylyssä, no nyt kun on päčit tai tuvat
ku puutäit. Kylyn päčit ta‿i muut. Ennen oľ‿iso kattila, monda
korvuo vettä mäńi. Sihi kastallettii uus puhas vasta ja sit
päčin piäl pehmiteltii ja alettii vai pieksiä.
– No vielägö sielä Kidilässä ennen neitisil lembie nostettih?
Ei Kiďiläs nostettu. Ei Kiďilässä. Eihä ne muuvalla muul‿aigua ni,
ku se oľ ne viändöin ajat, sithäi ne oľi. Viändöin aigana ku
smuuttina gu käveldih, sittehä ne. Muuda ei ollut.