188: Imbilahti:
113: Nominoin taivutus, e-vardalollizen monikon genetiivu: lapsien;
114: Nominoin taivutus, o-vardalollizen monikon genetiivu: reboloin;
115: Nominoin taivutus, a-vardalollizen monikon partitiivu: sanoi;
116: Nominoin taivutus, ie vardalollizen yksikön partitiivu: kondiedu;
117: Nominoin taivutus, ie vardalollizen monikon partitiivu: kondieloi;
118: Nominoin taivutus, yö-vardalollizen monikon partitiivu: yölöi;
119: Nominoin taivutus, yksikön essiivu: učitelannu;
120: Nominoin taivutus, yksikön translatiivu: učitelakse;
121: Nominoin taivutus, yksikön inessiivu da elatiivu: mečäs,mečäs;
122: Nominoin taivutus, yksikön illatiivu: meččäh;
123: Nominoin taivutus, adessiivu, ablatiivu, allatiivu: veičel,viečel,veičel;
124: Nominoin taivutus, yksikön abessiivu: gor'atta;
125: Persounupronominoin taivutus, nominatiivu da genetiivu: minä,minun;
126: Persounumronominoin taivutus, y3 nominatiivu: häin,häi;
127: Persounumronominoin taivutus, monikon genetiivu: meijän,heijän;
128: Persounumronominoin taivutus, y1 partitiivu: minuu;
129: Persounumronominoin taivutus, m1 partitiivu: meidy;
130: Persounumronominoin taivutus, y1 allatiivu: minule;
131: Persounumronominoin taivutus, m1 allatiivu: -
132: Possessivusuffiksu: -
133: Postpozistsii ke: ker;
134: Postpozitsii luo: luo;
135: Postpozitsii luoda: -
136: Postpozitsii luoksi: luo;
137: Postpozitsii sah: sah;
138: Superlatiivu: suurimat;
139: Verbin taivutus, ind. y3: nägöö;
140: Verbin taivutus, ind.pr. m1: näimmö;
141: Verbin taivutus, ind.pr. m3 luge,pure,tule,mäne: lugietah;
142: Verbin taivutus, ind.impf. y1 kiändä,tiedä: tiezin;
143: Verbin taivutus, ind.impf. y3: sano;
144: Verbin taivutus, ind.impf. m1 lähte: lähtimmö;
145: Verbin taivutus, ind.impf. m2: sanoitto;
146: Verbin taivutus, ind.impf. m2: keräzittö;
147: Verbin taivutus, ind.impf. m3 syö,sano: syödii,sanottii;
148: Verbin taivutus, pot.pr. y3 anda: andanou;
149: Verbin taivutus, pot.pr. m3 anda: annetanneh;
150: Verbin taivutus, kond.pr. y1 anda: andazin;
151: Verbin taivutus, kond.pr. y3 anda: andas;
152: Verbin taivutus, kond.pr. m1 sano: sanožimmo;
153: Verbin taivutus, kond.pr. m2 sano: sanozitto;
154: Verbin taivutus, kond.pr. m3 osta: ostettas;
155: Verbin taivutus, kond.pf. y1: -
156: Verbin taivutus, imperatiivan m1 unohtu: -
157: Verbin taivutus, imperatiivan m2 otta: -
158: Verbin taivutus, ind.pr m1-2 kielto m1: emmo;
159: Verbin taivutus, ind.pr. m3 kieldo: ei lugieta;
160: Verbin taivutus, ind.pr. m3 kieldo: ei jiähä;
161: Verbin taivutus, ind.impf. y1 kieldo luge: lugenuh;
162: Verbin taivutus, ind.impf. m2 kieldo tule: tulluh;
163: Verbin taivutus, ind.imp. m2 kieldoverbi kieldo: elgiä;
164: Refleksiivuverbi, ind.pr. y1 kumarduakseh: -
165: Refleksiivuverbi, ind.pr. y3: -
166: Refleksiivuverbi, ind.pr. m1: -
167: Refleksiivuverbi, ind.pr. m3 istu: -
168: Refleksiivuverbi, ind.impf. y1 kumarduakseh: -
169: Refleksiivuverbi, ind.impf. m3 kumarduakseh: -
170: Refleksiivuverbi, imp. y2 istuokseh: -
171: Refleksiivuverbi, imp. m2 kumarduakseh: -
172: Refleksiivuverbi, ind.pr. y1 kieldo kumarduakseh: -
173: Inkoatiivuverbit pr y1 -ska impf y1 -skande: -;
174: I infinitiivu sano- : sanuo;
175: I infinitiivu sua-: suaha;
176: I infinitiivu näge-: n'ähä;
177: I infinitiivu syö-: syyvä;
178: Refleksiivuverbin I infinitiivu kumardu-: -
179: II infinitiivu avata: -
180: III infinitiivu luge-: -
181: Passiivan II partisiipan partitiivu syö,sano: sanottuu;
182: Passiivan II partisiipan partitiivu luge: lugehuh;
183: Aktiivan I partisiippu luge: -
184: Aktiivan II partisiippu väzü,vaibu: väsynyh;
185: Passiivan II partisiippu luge-: lugiettu;