127: Voijärvi:
113: Nominoin taivutus, e-vardalollizen monikon genetiivu: lapsien;
114: Nominoin taivutus, o-vardalollizen monikon genetiivu: rebolojen;
115: Nominoin taivutus, a-vardalollizen monikon partitiivu: sanoija;
116: Nominoin taivutus, ie vardalollizen yksikön partitiivu: kontieta;
117: Nominoin taivutus, ie vardalollizen monikon partitiivu: kondeida;
118: Nominoin taivutus, yö-vardalollizen monikon partitiivu: öidä;
119: Nominoin taivutus, yksikön essiivu: učitelana;
120: Nominoin taivutus, yksikön translatiivu: učitelaksi;
121: Nominoin taivutus, yksikön inessiivu da elatiivu: mečässä,mečästä;
122: Nominoin taivutus, yksikön illatiivu: meččäh;
123: Nominoin taivutus, adessiivu, ablatiivu, allatiivu: veičellä,veičeldä,veičellä;
124: Nominoin taivutus, yksikön abessiivu: gor'atta;
125: Persounupronominoin taivutus, nominatiivu da genetiivu: mie,miun;
126: Persounumronominoin taivutus, y3 nominatiivu: hiän;
127: Persounumronominoin taivutus, monikon genetiivu: miän,hiän;
128: Persounumronominoin taivutus, y1 partitiivu: milma;
129: Persounumronominoin taivutus, m1 partitiivu: meidä;
130: Persounumronominoin taivutus, y1 allatiivu: miula;
131: Persounumronominoin taivutus, m1 allatiivu: meilä;
132: Possessivusuffiksu: tuattah;
133: Postpozistsii ke: kera;
134: Postpozitsii luo: luona;
135: Postpozitsii luoda: luoda;
136: Postpozitsii luoksi: luoksi;
137: Postpozitsii sah: suate;
138: Superlatiivu: suurimmat;
139: Verbin taivutus, ind. y3: nägöy;
140: Verbin taivutus, ind.pr. m1: niämmä;
141: Verbin taivutus, ind.pr. m3 luge,pure,tule,mäne: lugietah;
142: Verbin taivutus, ind.impf. y1 kiändä,tiedä: tiezin;
143: Verbin taivutus, ind.impf. y3: sano;
144: Verbin taivutus, ind.impf. m1 lähte: läksimmä;
145: Verbin taivutus, ind.impf. m2: sanoja;
146: Verbin taivutus, ind.impf. m2: keräzijä;
147: Verbin taivutus, ind.impf. m3 syö,sano: syödi,sanotti;
148: Verbin taivutus, pot.pr. y3 anda: andannou;
149: Verbin taivutus, pot.pr. m3 anda: -
150: Verbin taivutus, kond.pr. y1 anda: andazin;
151: Verbin taivutus, kond.pr. y3 anda: andais;
152: Verbin taivutus, kond.pr. m1 sano: sanozima;
153: Verbin taivutus, kond.pr. m2 sano: sanozitta;
154: Verbin taivutus, kond.pr. m3 osta: ossettais;
155: Verbin taivutus, kond.pf. y1: olizin ostanu;
156: Verbin taivutus, imperatiivan m1 unohtu: onohtamme;
157: Verbin taivutus, imperatiivan m2 otta: ottakkua;
158: Verbin taivutus, ind.pr m1-2 kielto m1: emmä;
159: Verbin taivutus, ind.pr. m3 kieldo: ei lugieta;
160: Verbin taivutus, ind.pr. m3 kieldo: ei jiähä;
161: Verbin taivutus, ind.impf. y1 kieldo luge: en lugenut;lugen;
162: Verbin taivutus, ind.impf. m2 kieldo tule: että tullun;
163: Verbin taivutus, ind.imp. m2 kieldoverbi kieldo: elgiä;
164: Refleksiivuverbi, ind.pr. y1 kumarduakseh: kumardamačči;
165: Refleksiivuverbi, ind.pr. y3: kumarduakse;
166: Refleksiivuverbi, ind.pr. m1: ištuamačči;
167: Refleksiivuverbi, ind.pr. m3 istu: istuhačči;
168: Refleksiivuverbi, ind.impf. y1 kumarduakseh: kumardamačči;
169: Refleksiivuverbi, ind.impf. m3 kumarduakseh: kumardahičči;
170: Refleksiivuverbi, imp. y2 istuokseh: istuoče;
171: Refleksiivuverbi, imp. m2 kumarduakseh: kumardukkua;
172: Refleksiivuverbi, ind.pr. y1 kieldo kumarduakseh: kumartauvu;
173: Inkoatiivuverbit pr y1 -ska impf y1 -skande: -;
174: I infinitiivu sano- : sanuo;
175: I infinitiivu sua-: suaha;
176: I infinitiivu näge-: nähä;
177: I infinitiivu syö-: syvvä;
178: Refleksiivuverbin I infinitiivu kumardu-: kumarduatie;
179: II infinitiivu avata: avatessa;
180: III infinitiivu luge-: lugemaa;
181: Passiivan II partisiipan partitiivu syö,sano: sanottuo;
182: Passiivan II partisiipan partitiivu luge: luvettuu;
183: Aktiivan I partisiippu luge: lugija;
184: Aktiivan II partisiippu väzü,vaibu: väzynyt;
185: Passiivan II partisiippu luge-: lugiettu;