Abuohjelmat

Täl verkosivustol on kaksi abuohjelmua, yksi paikan ečindäh, toine tuloksien verdailuh.

Abuohjelmal lovva voi eččie paikkoi, kudamis murrehatlasan kyzymyksih on vastattu. Paikat on merkitty murrehatlasan kartoil čökkehel noumeranke. Kartan yläpuolel olijas men'u ikkunazes pidäy vallita paikku – net ollah noumerjälletykses. Valličendan jälgeh ikkunazen viereh jiävihes ozuta nybly. Painaldamal nybly häviey da ečittävän paikan viereh jiävihes juaššiekkaine paikannimenke. Paikku sijaiččou juaššiekan huruas yläčupus. Juaššiekku häviey painaldamal. Uuttu paikkua voi eččie vastevai sen jälgeh, ku nimijuaššiekku on hävitetty.

Abuohjelmal verdailu voi verdailla kahten paikan vastavuksii atlasan kyzymyksii. Enzimäi pidäy vallita kyzymykset kudamih vastuandua verratah. Sih niškoi ekruanal ylähän on valliče teemu, kudamas voi vallita ezimerkikse sanaston, kudai luadiu luvut 186 da 209 kmin da kmax ikkunazih – noumerat voi kirjuttua juaššiekkah ilmai men'unybliägi. Sit pidäy vie painaldua Luaji erotaulu nybliä. Tämän jälgeh valliče paikku men'unybläl vallitah kaksi paikkua, kudamien tuloksii verratah. Vastavus tulou nägyvih Kačo erot nybläl. Verkolivaimen myöstyndynybläl piäzöy ohjelman alguh uuttu kyzelyy luadimah.