karjalankieliopit.net
uudizet toimindu julgavot linkit
Projektan uudizii
Toimindupluanu, tapahtumat
Raportoi da julgavoloi
Linkii karjalan kieleh

Verdailii karjalan kielioppi -projektu

"Verdailii karjalan kielioppi" projektu on perustutkimustu, kudai tuottau tieduo mittuzet morfolougizet piirdehet yhtistetäh da eroitetah karjalan kielen eri varietiettoi. Nämmä tiijot jullatah käzikirjannu, kudamua voi käyttiä kieliruavos.

Perindehellizet karjalan kielen ennevoinallizet pagizendualovehet


© "Vertaileva karjalan kielioppi" projektan ruadajat. Jälgimäi muutettu 16.10.2016.